INVESTOR
RELATIONS
DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT
Executive Directors
Mr. PAN Jun (Chairman & CEO)
Ms. ZENG Jie, Baby
Mr. DENG Bo
Non-Executive Directors
Mr. LI Dong Sheng
Mr. LIAO Qian
Mr. LAM Kam Tong
Independent Non-Executive Directors
Mr. HO Man
Mr. HUANG Ming
Dr. LIAO Jianwen
Ms. WONG Pui Sze, Priscilla, JP
Mr. GUO Shaomu